ČLANARINA AVIO FUN KLUB KOROŠKA 2015 - 24.02.15

ČLANARINA AVIO FUN KLUBA KOROŠKA - 2015 znaša 60 Eur in jo lahko vsi člani poravnajo na sedežu kluba ali na TRR kluba, ki ga dobijo pri Simoni. Kontaktirajte tel. štev. 070 555 550. Le s plačano članarino bodo lahko člani koristili bonitete kluba, predvsem pri najemu letal.

več

AVIOFUN - ZAKLJUČNA ZABAVA 2013 - KOPE - 19.12.13

Vabimo vse člane, padalce, pilote ter prijatelje na AVIOFUN zabavo ob zaključku leta 2013, dne 21.12.2013 ob 18:00 uri na Kopah - Grmovškov dom - HOLCER PUB v sodelovanju z VABO in TENIS FIGO. Za hrano, pijačo in živo glasbo je poskrbljeno. Lastna finačna udeležba je 20 Eur/osebo. PRIJAVE ZBIRAMO NA TEL. ŠTEV. 070 555 550. (možnost prenočitve za minimalne stroške)

več