O klubu

Stari U. L. klub - klub alternativnih letalcev Libeliče se je z dnem 11.09.2003 preimenoval v AVIO FUN KLUB KOROŠKA. Klub deluje na prostovoljni osnovi, samostojno, nepridobitno in druženje vse člane, ki gojijo ali imajo v svojo dejavnost vključeno letenje in ostalo povezano z letalstvom. Klub je razširil ponudbo še z drugimi oblikami letenja, kot je letenje z edinim jet old timer letalom Galeb G-2.

Osnovna naloge kluba je, da razvija in usmerja razvoj letalstva, razvoj turizma povezanega z letalstvom in skrbeli za:

  • športno vzgojo letalcev
  • športno rekreativno dejavnost letalcev
  • dejavnost old timer letalstva vseh zvrsti
  • tekmovalni šport
  • športna tekmovanja in prireditve
  • strokovne, razvojne in druge naloge, ki jih združujejo v okviru Letalske zveze Slovenije
  • strokovne, razvojne in druge naloge, ki jih združujejo v okviru Turistične zveze
  • športno infrastrukturo, športne rekvizite in opremo - marketinško dejavnost, ter vse drugo povezano z letalstvom